Category Archive : اسلایدر متنی

0

تالشان

       اسلایدر متنی      26 سپتامبر, 2016

درگوشه ای از سرزمین اهورائی ایران مردمانی زندگی میکنند که خداوند آنها را قرین و همنشین دریا و کوه و جنگل نموده و از مواهب و زیبائیهای طبیعت برایشان کم نگذاشته است. این مردمان وارث یکی از کهن ترین زبانها…… بیشتر »