0

شعر تالشی

آگوست 21, 2018 در 11:49 ق.ظ توسط

‌ 💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🥀
🍃🌺🍂
🌿🍂

سری مو را بمرم خاله کری

چمه دوری کا یار ، ناله کری

زونوم برمی یو حالر خراوه

زمه دیلر کیلاغا سر کواوه

صبه سر که ایزیش دیمر هَشی یا

سره گل اشته فیچی نه پشی یا

چمه آسمونی کا ت ماه بیشه یار

چمه دیلی مینی ت جا بیشه یار

اشته دردو غمی من پیر اکرده

د روز عمری منش بد سیر اکرده

شَوو روز برمسته به چمه کار

خراوه راه دوره اومه نشام یار

#علی_رستم_پورهفت_خانی

@khazonava

🌿
🌾🍂
🍃🌺🍂
💐🌾🍀🌼🌷🍃🥀

پاسخ دهید