0

مصاحبه

شعر تالشی

آگوست 21, 2018 در 11:42 ق.ظ توسط

َبرزه قوشَه بیمَه خٚش رنگ و خٚش بو

چِمَه آو خٚنجٚم از مولومه کو کو

سَری راس آکرم دنیا کو وَخٚتی

دَتاوی دیمی کو. خاسَه هَشی سو

#علی_رستم_پورهفت_خانی

پاسخ دهید