0

       شعر تالشی      21 آگوست, 2018

‌ 💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🥀 🍃🌺🍂 🌿🍂 سری مو را بمرم خاله کری چمه دوری کا یار ، ناله کری زونوم برمی یو حالر خراوه زمه دیلر کیلاغا سر کواوه صبه سر که ایزیش دیمر هَشی یا سره گل اشته فیچی نه…… بیشتر »

0

شعر تالشی

       مصاحبه      21 آگوست, 2018

َبرزه قوشَه بیمَه خٚش رنگ و خٚش بو چِمَه آو خٚنجٚم از مولومه کو کو سَری راس آکرم دنیا کو وَخٚتی دَتاوی دیمی کو. خاسَه هَشی سو #علی_رستم_پورهفت_خانی