شعر تالشی

تالشیمه تالش

سپتامبر 27, 2016 در 9:23 ق.ظ توسط

تالشــــيمـَه تالــــــش از، خـالـَه بهــــــــارَه چــــم˘ ديل

ملــگــــــــزارَه تيجَــــرَه گـــيريـَه شيـــيارَه چـــــم˘ ديل

پـَپـــــو بالـَه، کـــوکـــو سازَه، کـَفتـِــرون قـَشــَنگه کـــوج

ولــــَه جـــــارَه، ولــــَه جـــــارَه، ولــَه جـــــارَه چـم˘ ديل

خـــنـديلـَه پـِشـــتي کـَنَه ســـرپوشَه خاکـَه و اوري جان

ايسپي دَشـــتـَه، خانـَه بـَـــندَه، ميري لارَه چـــم˘ ديل

مــــولــومي خـــردَنـَه، آوَيـْنـَه بـــرايـَه، چـمــي ســـو

اَلالـــَه دَشـــتي ميــــني کـَـــئــوئَه روارَه چــم˘ ديل

کـَئوئـَه آسمونـَه لـَکـَه يْ خر ني دييار چَه يْ سينَه کو

فــتـَه آوْتــ%D

Comments are closed.