0

گروه تلگرامی تالشان

       گروه تلگرامی تالشان      28 سپتامبر, 2016

ابرگروه تالشان نیاز به همکاری تک تک شما غیور مردان وزنان تالشی(ازایسپیه روتاکورا) دارد لطفا برای پیشرفت زبان مادریمان(تالشی)دست در دست هم بکوشیم . لینک ورودبه ابرگروه تالشان . . . https://telegram.me/joinchat/BZoaGT3dloOtDxNMmFqifg

تالشیمه تالش

       شعر تالشی      27 سپتامبر, 2016

تالشــــيمـَه تالــــــش از، خـالـَه بهــــــــارَه چــــم˘ ديل ملــگــــــــزارَه تيجَــــرَه گـــيريـَه شيـــيارَه چـــــم˘ ديل پـَپـــــو بالـَه، کـــوکـــو سازَه، کـَفتـِــرون قـَشــَنگه کـــوج ولــــَه جـــــارَه، ولــــَه جـــــارَه، ولــَه جـــــارَه چـم˘ ديل خـــنـديلـَه پـِشـــتي کـَنَه ســـرپوشَه خاکـَه و اوري جان ايسپي دَشـــتـَه، خانـَه بـَـــندَه،…… بیشتر »

0

تالشیمه

       شعر تالشی      27 سپتامبر, 2016

اَلاشَه داری مونوم تالشیمَه خاسَه بهاری مونوم تالشیمَه صافَ دیلم بهاری وارشیمَه سَسم نازَه خاسَه کوکو نالشیمَه سو ژَنم آسمونی کا مثلی سارَه بهارون کا سَوز آبوم از دوارَه دشبِندون جیسونوم آتشی شی دیلم دَریایَ حاتَمی شی تالشی مانسَه وْلَت…… بیشتر »

0

تالشان

       اسلایدر متنی      26 سپتامبر, 2016

درگوشه ای از سرزمین اهورائی ایران مردمانی زندگی میکنند که خداوند آنها را قرین و همنشین دریا و کوه و جنگل نموده و از مواهب و زیبائیهای طبیعت برایشان کم نگذاشته است. این مردمان وارث یکی از کهن ترین زبانها…… بیشتر »